Dagbesteding / Begeleiding Groep

Bij Helping Hand Limburg, hebben we ervoor gekozen om geen onderscheid te maken in wie er deel mogen nemen aan de dagbesteding. Het maakt niet uit of u een beperking heeft, of eenzaam bent, of gewoon puur wat te doen wilt helpen. Iedereen is welkom*

*Alhoewel we zeggen dat iedereen welkom is, kunnen we niet iedereen toelaten. Tot aan 16 jaar, hebben wij alleen de mogelijkheid om dagbesteding aan te bieden voor hen die in het speciaal onderwijs zitten.

Vanaf 16 jaar, is iedereen ongeacht de situatie welkom. Bij de dagbesteding proberen wij zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van de cliënt. Iedere cliënt is anders, dat houdt in dat iedere cliënt een andere aanpak nodig heeft. Bij Helping Hand Limburg proberen we ongeacht de leeftijd, structuur aan te brengen. Dagbesteding houdt niet in dat je fysiek aanwezig bent. Dagbesteding houdt in dat er ook daadwerkelijk iets wordt gedaan.

Wij proberen het bij onze dagbesteding net iets anders te doen. Er zijn momenten dat er met een schema wordt gewerkt, maar er zijn ook momenten dat er vrije keuze is. Ook dit heeft te maken met het feit dat iedereen anders is. Het enige waar we consequent in zijn, is dat iedereen op tijd moet zijn. Daarnaast, moet er een afmelding plaatsvinden, op het moment dat iemand niet kan komen.

Omdat wij jong en oud wat willen bieden, is het mogelijk om bij ons de volgende activiteiten te doen:
*Puzzelen
*Tekenen / Kleuren
*Knutselen
*Naaien
*Fitnessen
*Zumba
*Koken & Bakken

De dagbesteding bieden wij op dit moment op ‘PGB’ (Persoonsgebonden Budget) basis. Bij een PGB beslist u zelf bij wie u de dagbesteding wilt afnemen. Voor het verkrijgen van een PGB heeft u een indicatie nodig, welke u kunt aanvragen bij het CIZ. Het CIZ schakelt vervolgens met het betreffende zorgkantoor bij u in de regio. Indien u nog niet over een PGB beschikt, dan kunnen wij u van begin tot einde helpen met uw aanvraag.

Wij zijn er door middel van een HKZ certificering ook mee bezig om ZIN (zorg in natura) aan te bieden. ZIN verloopt via de gemeente waar u woonachtig bent. Als het ware, sluiten wij dan een contract af met uw gemeente. Zij zullen dan zorgen voor de financiële administratie. Omdat niet zomaar iedere zorgaanbieder ZIN mag aanbieden, is daar een bepaalde certificering voor nodig. D.m.v. de HKZ-certificering kunnen wij aantonen, dat we het werk mogen uitvoeren. De gemeente wilt er namelijk voor zorgen, dat u in goede handen bent.

Uiteraard mag u er ook voor kiezen om ons zonder eventuele PGB en/of ‘Zorg in natura’ in te huren. In dit geval, ontvangt u dan een factuur voor de geleverde diensten.